zwangere_vrouw_logo.jpg

Zwangeren en bier

Het idee om het zwangerschapslogo op bieretiketten op te nemen is een idee van de Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Dit logo is, dat reeds in Frankrijk verplicht is, is een waarschuwing voor zwangere vrouwen met betrekking tot de risico’s van het drinken van alcohol voor hun baby’s. Drankgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot gedragsproblemen, groeistoornissen en hersenbeschadigingen bij de baby.

Vrouwen

Minister Schippers wil met de branche gaan praten over de invoering van een zwangerschapslogo. Daarmee lijkt het erop dat er een zekere mate van vrijheid is voor bierbrouwers op dit op hun etiket op te nemen.

PINT is een voorstander van het verplicht stellen van dit logo. Er is geen enkele medische twijfel dat alcoholgebruik door aanstaande moeders schadelijk is voor hun baby’s. En gelukkig onthouden de meeste moeders zich ook van alcoholgebruik. Het zou een mooi gebaar zijn van de bierbrouwers in Nederland als zij dit logo op hun etiket zouden opnemen.

Frankrijk is momenteel het enige EU-land waar een waarschuwingslogo voor zwangere vrouwen op drankflessen verplicht is. In de Verenigde Staten gaan ze nog een stapje verder. Naast een verplichte waarschuwing voor zwangere vrouwen, moet op het etiket ook worden vermeld dat alcoholgebruik de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen aantast. Tenslotte moet ook worden vermeld dat alcoholgebruik gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

PINT wijst er op dat er nog meer kwetsbare groepen zijn waarvoor een afzonderlijk logo op het etiket wenselijk zou zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren (< 16 jaar) of Alcohol en Verkeer.

Het is overigens maar de vraag of consumenten de betekenis van dit soort logo’s werkelijk begrijpen. Voorlichting op dit gebied is gewenst.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email