10 - PINT-nieuws.jpg

Wetgeving Etikettering

WETSWIJZIGING EN ETIKETTERING VAN BIER

Voedselinformatieverordening (Verordening 1169/2011)

Wat er precies op een etiket van een levensmiddel vermeld moet worden staat in de Europese voedselinformatieverordening (Verordening 1169/2011). Deze verordening is op 13 december 2014 ingegaan en vervangt daarmee de oude Europese etiketteringsrichtlijn (Richtlijn 2000/13). De voornaamste reden van deze wetswijziging was dat de meeste bepalingen uit de oude richtlijn gedateerd waren en daarom geactualiseerd moest worden.

WIL en bierverordening

De verordening is naar Nederlandse wetgeving vertaald in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen (WIL), dat het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL) vervangt. Naast de verordening en de WIL waren er ook nog aanvullende regels beschreven in de bierverordening van het productschap dranken 2003, alleen zijn de productschappen per 1 januari 2015 opgeheven. Sommige bestaande voorschriften van de productschapverordeningen zijn geheel of gedeeltelijk opgenomen in bestaande warenwetbesluiten of regelingen of in nieuwe regelgeving.

Zo zijn bijvoorbeeld de biercategorieën uit de bierverordening opgenomen in het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.

Wijzingen nieuwe verordening

De nieuwe verordening is vergeleken met de oude richtlijn een stuk complexer geworden. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder benoemd:

 1. Vermelding voedingswaardetabel is verplicht (op een aantal uitzonderingen na) en de volgorde is gewijzigd. Ook moet er nu zout vermeld worden in plaats van natrium.
 2. Allergene stoffen moeten in de ingrediëntenlijst in een afwijkend lettertype vermeld worden, bij voorkeur dik gedrukt. Ook moeten restaurants, cateraars, instellingskeukens, horeca, ambachtelijke bedrijven, speciaalzaken, maar ook webshops allergeneninformatie over hun producten verstrekken.
 3. In de ingrediëntendeclaratie moet de oorsprong van ‘plantaardige olie’ of ‘plantaardig vet’ vermeld worden (bijvoorbeeld zonnebloemolie of palmvet).
 4. Lettergrootte van verplichte vermeldingen is vergroot naar minimaal 1.2 mm. De verplichte vermeldingen moeten duidelijk leesbaar zijn. Indien de bedrukbare oppervlakte van een verpakking kleiner is dan 80 cm2, dan is de minimale lettergrootte 0,9 mm.
 5. Een aantal verplichte vermeldingen zijn erbij gekomen of gewijzigd, o.a. met betrekking tot zoetstoffen en dranken met cafeïne.
 6. Land van oorsprong of de plaats van herkomst dient vermeld te worden indien de consument anders misleid wordt (bijvoorbeeld wanneer het bier gebrouwen is in België, maar op het etiket staat ‘Nederlands bier’).
 7. Het volledige adres moet op het etiket vermeld worden, ook indien er sprake is van een bv.
 8. Naast de informatie op het etiket, moet ook bij verkoop op afstand (via websites of automaten) de informatie voldoen aan de wettelijke eisen.
 9. De verordening geldt voor alle schakels in de keten, niet alleen meer voor de producent van consumentenproducten.
 10. Overige wijzigingen hebben betrekking op: nanomateriaal, referentie-innames voor nutriënten, datum van invriezen, vermelding ‘ontdooid’, aanduiding voor imitatieproducten, vermelding van oneetbare worstvellen, aanduiding voor bewerkte vlees- en visproducten door toevoeging van eiwitten.De nieuwe wetgeving is nog niet definitief. Er zijn nog discussies gaande over diverse onderwerpen, zoals ‘may contain-etikettering’ (de manier waarop mogelijke kruisbesmetting met allergenen wordt geëtiketteerd), etikettering van alcoholische dranken met meer dan 1,2% alcohol (ingrediënten en voedingswaarde), gebruik van pictogrammen in plaats van woord en getal, gebruik van moderne hulpmiddelen in plaats van informatie op een etiket of verpakking, visuele weergave van voedingswaarden, etc. Etikettering bierOp grond van de verordening en WIL moet een bieretiket ten minste de volgende informatie bevatten:
 • De aanduiding
 • Lijst van ingrediënten
 • Hoeveelheid van een ingrediënt of van een categorie ingrediënten
 • De netto-hoeveelheid
 • De datum van minimale houdbaarheid
 • Een aanwijzing omtrent bewaring en gebruik
 • De gegevens van de producent, verpakker of verkoper
 • Plaats van oorsprong of herkomst
 • De productiepartij
 • Het alcoholgehalte
 • VoedingswaardeDe Europese verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims bepaalt welke claims gebruikt mogen worden ten aanzien van (ingrediënten van) levensmiddelen. De claimsverordening bepaalt dat gezondheidsclaims niet zijn toegestaan voor alcoholhoudende dranken met meer dan 1,2% alc. Voedingsclaims zijn ook niet toegestaan, afgezien van claims betreffende een verlaagd alcoholgehalte of verlaagde energetische waarde. Voor bier met minder dan 1,2% alcohol gelden deze restricties niet.Overigens valt het gebruik van illustraties, symbolen of grafische voorstellingen ook onder claims. In de verordening en de WIL staan aanvullende regels, zoals dat de lijst van ingrediënten vermeld moet worden in volgorde van afnemend gewicht en dat de aanduiding, netto-hoeveelheid en alcoholgehalte in hetzelfde gezichtsveld moeten staan op het etiket. Het is niet meer noodzakelijk om de datum van minimale houdbaarheid in hetzelfde gezichtsveld op te nemen.In Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen staan nog een aantal aanvullende eisen met betrekking tot de vermelding van het woord ‘bier’ of een woord dat het soort bier aangeeft en de vermelding van het gebruik van vruchten, vruchtensappen of aroma’s.PINT wijst er met nadruk op dat het hier om minimumeisen gaat. Al jaren pleiten wij – in het belang van de consument – voor het opnemen van meer (verplichte) informatie op het bieretiket. Voor meer informatie hierover, zie onze PINT-standaard voor bieretiketten.Ondanks het feit dat een verordening direct geldt voor alle Europese lidstaten, houden de verschillende landen de mogelijkheid om aanvullende eigen regels op te stellen. Dit kan ertoe leiden dat er verschillen zullen blijven tussen de nationale regelgevingen. En de (nationale) wetgeving blijft aan veranderingen onderhevig. Bent u op zoek naar specialistische kennis op het gebied van etikettering en wetgeving, neem dan vrijblijvend contact op met Précon Food Management via 030 656 6010 of via info@precon-food.nl.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit artikel. PINT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email