Over PINT

Vereniging PINT komt op voor van de Nederlandse bierconsument in de ruimst denkbare zin.

Het gaat PINT er niet om zuipschuiten te kweken. Het gaat om selectief en bewust bierdrinken.

flevoland-excurs-280x180
divider
 • PINT werd een echte bierconsumentenvereniging door een missie. In 1980 opgericht als vereniging die zich inzet voor de promotie en informatie over de biercultuur in Nederland.
 • En met een missie in 2010 was daar het moment waarop PINT zich presenteerde als dé belangenbehartiger van de bierconsument.
04 - detail-van-de-plaquette-die-bij-de-gouden-pint-hoort.jpg
divider
 • Bevorderen van de biercultuur in Nederland in de ruimste zin.
 • Informeren en behartigen van de belangen van de Nederlandse bierconsument.
collage2
divider
 • Overleg met alle belanghebbenden over kwaliteit, prijs, verkrijgbaarheid en andere thema’s.
 • Objectief informeren van de consument via PINT Magazine, Facebook,  nieuwsbrief, social media en natuurlijke de website en APP.
 • Stimuleren van de Nederlandse biercultuur door PINT bierprijzen te verstrekken.
 • Organisatie van festivals, proefavonden, excursies, workshops, symposia en andere activiteiten.

Het begin van Pint


Geschiedenis

PINT wordt in 1980 opgericht uit onvrede met de slechte staat waarin de Nederlandse biercultuur zich bevindt. Nederland telt in de jaren zeventig nog slechts 14 brouwerijen die in totaal 40 bieren brouwen met pils als de dominante biersoort. Enkele brouwerijen brengen nog een ander bier op de markt.

Bierliefhebbers zien dit met lede ogen aan en worden lid van de Engelse vereniging CAMRA (Campaign for Real Ale). Deze is in 1971 opgericht om aandacht te geven aan de biercultuur. Het succes komt snel: CAMRA groeit uit tot een vereniging met meer dan 50.000 leden.

Wat in Engeland kan moet ook lukken in Nederland. Een groep wordt opgericht op 14 oktober 1980 met statuten en een startkapitaal van 50 Engelse ponden. PINT is geboren!

Het bestuur van PINT wordt gevormd door Nico van Dijk, Casper van Gijn, Rob Gras, Ben Kegge en Paul van Oosterom.

We zijn er nog lang niet!

PINT stelt als doel: bevorderen van de biercultuur in Nederland en het informeren en behartigen van de belangen van de Nederlandse consument.

Activiteiten zoals het uitgeven van het tweemaandelijkse PINT Nieuws en het organiseren van festivals, proefavonden en excursies naar brouwerijen.

Het PINT Bokbierfestival groeit uit tot het grootste festival van Nederland. Ook het jaarlijkse Ledenfestival mag zich verheugen op een groei in aanmeldingen. PINT brengt informatieve biergidsen uit en houdt gerichte consumentenacties. Mede hierdoor leeft de Nederlandse biercultuur weer op.

Momenteel is Nederland weer een echt bierland: rond de 550 brouwerijen (brouwers en huurders) produceren een ruime en goede variatie aan bieren. 

Steeds meer mensen gaan dan ook deze bieren ontdekken en drinken.


speerpunten van PINT


Over PINT
divider

Bier hoort geen fouten te hebben. De brouwerij is verantwoordelijk voor een goed bier. 

Daarnaast hoort bier goed geserveerd te worden. Goed getapt en op  de juiste temperatuur in het passende glas geschonken .

10 - IMG_7398.jpg
divider

Brouwerijen zijn verplicht om op het etiket bepaalde gegevens te vermelden. Bij etiketten van levens-middelen wordt uitgegaan van de volgende principes: Informatie moet duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar op het etiket of verpakking zijn aangebracht.

04 - biertjes.jpg
divider

Bier is een natuurlijk product, maar bevat door gisting van suikers alcohol.

Het drinken van bier heeft daarom een effect op onze gezondheid. Dit kan zowel positieve als negatieve effecten geven met korter of lange termijn effecten.

10 - Nieuwe-afbeelding-18-1.png
divider

Bier is een ideale partner bij gerechten. Bier kan in smaak sterk variëren van zoet en zuur tot naar krachtig bitter. 

Karamel tot geroosterde moutigheid, van verfrissend en levendig tot zwaar, stevig en likeurachtig.

03 - our-bravery-0.jpg
divider

Bierbrouwen als hobby is in Nederland een veelvoud van het commerciele aantal aan brouwerijen. 

Hobbybrouwers zijn actief in clubverband en gildes. Wat we weten is dat hun aantal groeit en dat de kwaliteit vaak verbluffend goed is te noemen.


Organisatie


05 - pintbestuur-3229.jpg

Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 april 2017 in Goes is het bestuur ten dele herkozen. Arjen Hazelenbach is nieuw lid van het bestuur.

Het bestuur en de functies:

Regionale afdelingen bezitten geen enkele rechtspersoonlijkheid en maken integraal onderdeel uit van de vereniging PINT. PINT landelijk is dan ook verantwoordelijk voor elke actie die door de regio leden worden georganiseerd. Het is niet mogelijk om lid te worden van een regionale afdeling. Ondersteuning kan door aanmelding bij de voorzitter van de regio.

Regio’s: Noord, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Oost, Midden, Noord-Brabant, Limburg en Zuidwest.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij onze regio-coördinator Laurens van Ulden: regio@pint.nl

Noord:
Voorzitter: Jos Walstra
Secretaris: —
Penningmeester: Dick Codee
Bestuurslid: Jan Walstra
Bestuurslid: Hans Stellingwerf

email: voorzitter.noord@pint.nl

Noord-Holland:
Voorzitter: Lisette van Scharrenburg
Secretaris:
Penningmeester: Rudi de boer
Bestuurslid: Ronald Uijtenhoorn
Bestuurslid: Johan Booij
Bestuurslid: Willem Wouters

Email: voorzitter.prnh@pint.nl

Flevoland:
Voorzitter: Gerrit Daalmeijer
Penningmeester: Naomi Daalmeijer
Bestuurslid: Joris van der Heijden
Bestuurslid: Ingeborg van der Linden-Hagemans
Bestuurslid: Huub Meulenberg
Bestuurslid: Mario Ebbelaar
Bestuurslid: Rob Notten

Email:

voorzitter.flevoland@pint.nl

Oost:
Voorzitter: Jan-Jaap Verdonk
Secretaris: Astrid Verdonk
Penningmeester: Werner Vermeire
Bestuurslid: Rene Dinkelberg
Bestuurslid: Marco Roording

Email:

voorzitter_oost@pint.nl

Midden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester: Dick van den Berg
Bestuurslid: Ronald van de Sande

Email:

voorzitter.midden@pint.nl

Zuid-Holland:
Voorzitter: Ron Rabauw
Secretaris:
Penningmeester: Carlo Tersteeg
Bestuurslid: Pim Rensen

Email:

voorzitter.przh@pint.nl

Zuidwest:
Voorzitter: Imke Goedebure
Secretaris: Ira van de Horst
Penningmeester: Alex Nagelhout
Bestuurslid: Arjan de Waal
Bestuurslid: Marcel Israel

Email:

zuidwest@pint.nl

Noord-Brabant:
Voorzitter: Ton van Opstal
Secretaris: Rick van Opstal
Penningmeester: Resi Embregts
Bestuurslid: Han Clijsen

Email:

pintnoordbrabant@gmail.com

Limburg:
Voorzitter: Jorge Boosten
Secretaris: Hans Effting
Penningmeester: Kamil Verboeket
Bestuurslid: Jack Delzaine
Bestuurslid: Christiaan van Ulden

Email: voorzitter.limburg@pint.nl

Naast het erelidmaatschap kent PINT ook leden van verdienste. Deze titel wordt toegekend aan leden die een bijzondere prestatie voor de vereniging hebben verricht.
Hieronder treft u een overzicht van onze leden van verdienste (op chronologische volgorde):

Willem Verboom
Henk Molthoff
Erna Bakker
Rob Vos
Martien Meulendijks
Richard van den Belt
Henk Koeslag
Frans Ruiter
Theo Sas
Peter Eissing
Peter Kuppers
Jeroen Carol-Visser
Adri Meesters
Ruud van Essen
Fred Schiphorst
Niek de Winter
Joost Boex
Ron Rabauw

Wij eren ook leden die buitengewone diensten hebben verricht voor de vereniging. Dat doen wij door middel van het erelidmaatschap. Voordrachten vinden plaats door het bestuur, waarna de algemene ledenvergadering deze goedkeurt. De vereniging heeft sinds kort vijf ereleden. Erelid waren Rob Gras, Frank Boogaard, Jos Brouwer en Theo Flissebaalje.

Daarnaast heeft op unanieme voordracht van het bestuur van PINT, de ALV van 2018 te Hengelo onder luid applaus ingestemd met de benoeming van Willem Verboom tot erelid van PINT. De vereniging bedankt hem hiermee voor zijn enorme inzet voor PINT en spreekt de hoop uit dat wij – leden en bestuur – nog vele jaren van zijn nooit aflatende enthousiasme mogen genieten.

Over PINT

Van links naar rechts: Frank Boogaard, Jos Brouwer en Rob Gras

04 - theo-flissebaalje.jpg

Theo Flissebaalje

Over PINT

Willem Verboom

 • PINT reikt ieder jaar de Gouden PINT uit, een zeer belangrijke prijs voor activiteiten die voorafgaand hebben plaats gevonden.
Nominaties Gouden Pint 2018De jaarlijkse Gouden PINT is de belangrijkste van de drie Bierprijzen. Deze prijs werd door PINT ingesteld om belangrijke initiatieven in de Nederlandse bierwereld voor het voetlicht te halen. In principe komt alles en iedereen voor de prijs in aanmerking. Een brouwer die een bijzonder bier maakte, de auteur van een boek, een goede nieuwe website of de organisatie van een festival, alles is mogelijk. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding, ontwikkeling of promotie van de biercultuur in Nederland. De oorspronkelijkheid, het vernieuwende karakter en de meerwaarde van een initiatief of activiteit zijn daarbij voor de jury belangrijke aandachtspunten.De Gouden PINT is sinds 2005 acht keer uitgereikt. De winnaars waren achtereenvolgens Peter van der Arend; Stichting De Gekroonde Valk; De Smaak van Echt; StiBON; De Nationale Bierbank; Alain Schepers (Bierista); Carnivale Brettanomyces; Stichting Geniet en Geef.

 • PINT geeft ook een Stimuleringsprijs weg
De PINT Stimuleringsprijs is bedoeld voor initiatieven en/of activiteiten die naar oordeel van de jury een bijzondere meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland. In aanmerking komen bijvoorbeeld initiatieven die niet zijn voorgedragen voor de Gouden PINT en/of die aan de aandacht dreigen te ontsnappen.De winnaars van de Stimuleringsprijs waren: Gerard de Kroon; brouwerij Gulpener; brouwerij Sint Servattumus; Fedor Vogel; Houtens Brouwcollectief; Campagne Nederlandse Bierstijlen; Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

 • PINT van Verdienste (een oeuvreprijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt, de eerstvolgende in 2020).
Deze prijs is bedoeld voor diegenen die volgens de jury over een langere periode van tijd een positieve bijdrage leveren of hebben geleverd aan de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland. Het is een juryprijs: de jury bepaalt of en aan wie of deze prijs wordt uitgereikt.De Pint van Verdienste is de afgelopen jaren 4 keer uitgereikt. Achtereenvolgens hebben Piet de Jongh, Han Hidalgo; Alliantie van Biertapperijen (ABT); Marco Philipsen.

 • PINT kent sinds 2017 een nieuwe prijs: de beschermheer/vrouw Speciaalbier.
Journalist Raymond van der Laan was de eerste winnaar met zijn column in de Volkskrant. In 2018 ging de prijs naar de auteurs Tim Skelton en Amanda Cliff voor de boeken Bier in the Netherlands en Around Amsterdam in 80 beers.

Over PINT
PINT is actief op Europees niveau. Steeds meer regels zijn afkomstig uit Brussel en het van belang dat consumenten hun mening laten horen. Gedacht wordt aan regels over grondstoffen, etikettering en belastingen op bier (accijnzen). Een sterke lobby in Brussel is ook in het belang van de Nederlandse consument. PINT is een trots lid van de European Beer Consumers Union (EBCU).Van de EBCU zijn de volgende landen lid: België, Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, het Verenigd  Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.PINT wordt vertegenwoordigd in de EBCU door:   Rianne Joosse ebcu@pint.nl en Femmeke Prinsze.

 
 
De European Beer Consumers’ Union (EBCU) werd opgericht in Brugge (België) in mei 1990 door CAMRA (Verenigd Koninkrijk), OBP (België, nu Zythos) en PINT (Nederland). Sindsdien hebben zich consumentenorganisaties uit Denemarken, Finland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Zweden en Zwitserland aangesloten bij de EBCU.
 

De EBCU is een niet-politieke en niet-religieuze organisatie die is opgericht om de pan-Europese activiteiten van de aangesloten nationale bierconsumenten organisaties te coördineren. De EBCU is een, net zoals ieder van haar individuele leden, onafhankelijke organisatie. Dat betekent dat de EBCU, noch enige nationale organisatie, afhankelijk is van een brouwerij of enige andere belanghebbende partij.

Afgevaardigden van de nationale organisaties van de EBCU komen tweemaal per jaar bijeen om te discussiëren over het beleid, informatie uit te wisselen en, indien nodig, campagnes op te zetten in het belang van de Europese bierconsument. De EBCU organiseert ook periodiek recepties in Brussel voor leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie.  Het lidmaatschap van de EBCU staat open voor alle niet-exclusieve en onafhankelijke nationale organisaties van bierliefhebbers, die de bierconsument vertegenwoordigen en die de doelstellingen van het EBCU onderschrijven.

Doelstellingen

Behoud van de Europese biercultuur

Het behoud en het bevorderen van de Europese biercultuur, met bijzondere aandacht voor traditionele nationale, regionale of lokale brouwerijen, en traditioneel gebrouwen bier.

Promotie van traditionele bieren

De promotie en ondersteuning van alle Europese brouwerijen die traditionele bieren brouwen van hoge kwaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van traditionele methoden met inachtneming van nationale, regionale en lokale stijlen.

Ondersteuning van traditionele brouwerijen

Het campagne voeren tegen alles wat leidt tot een verdergaande concentratie in de Europese biermarkt.

Vertegenwoordiging van Europese bierconsumenten

De vertegenwoordiging van Europese bierconsumenten en hun belangen te behartigen op het gebied van aanbod, verkrijgbaarheid, kwaliteit en prijs.

EBCU Leden

België : Zythos    www.zythos.be Denemarken : Danks Ølentusiaster     www.ale.dk Finland : Olutliitto     www.atpub.org Ierland: Beoir,  www.beoir.org Italië : Unionbirrai     www.unionbirrai.com Nederland : PINT     www.pint.nl Noorwegen : Norske Ølvenners Landsforbund (NORØL)     www.nor-ale.org Oostenrijk : BierIG     www.bierig.org Polen : Bractwo Piwne    www.bractwopiwne.pl Tsjechië : Sdruzeni Prátel Piva     www.pratelepiva.cz Zweden : Svenska Ölfrämjandet     www.svenskaolframjandet.se Zwitzerland : Association des Buveurs d’Orges    www.abo-ch.org Verenigd Koninkrijk : CAMRA     www.camra.org.uk

PINT werkt samen met  brouwerijen, horecaondernemers, supermarkten, slijterijen en andere ondernemingen. Er is een gezamenlijk belang: het bevorderen van de Nederlandse biercultuur. De onafhankelijke positie van PINT is hierin centraal.

 • Wordt lid: gewoon lidmaatschap of een uitgebreider zakelijk lidmaatschap.
 • Plaats advertentie in PINT Magazine of op website. Contact hiervoor is Willem Verboom via advertenties@pint.nl of 06-30182602.
 • Plaats een banner op onze website.
 • Sponsoring van een festival of een symposium.
 • Doe mee aan het PINT Ledenvoordeel programma.

Voor meer informatie en tarieven stuur een bericht aan info@pint.nl.