10 - Hart-voor-vrijwilligers-.jpg

Minder hartklachten door bier?

Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon, maar Italiaanse onderzoekers concluderen dat niet alleen wijn, maar ook bier bij matige consumptie een gunstig effect heeft op hart- en bloedvaten. Dit constateren zij nadat zij de resultaten van al het beschikbare wetenschappelijke onderzoek op dit gebied op een rij hebben gezet. De resultaten zijn gepubliceerd in het European Journal of Epidemilogy (bron: www.alcoholengezondheid.nl).J-vormige relatieDat matige wijnconsumptie een gunstig effect heeft op de gezondheid van hart- en bloedvaten is algemeen bekend. De Italiaanse onderzoekers concluderen op grond van alle wetenschappelijke studies die hier tot op heden naar zijn verricht, dat er ook bij bierdrinkers een vergelijkbare J-vormige relatie is: matige drinkers hebben een lager risico op hart- en vaatziekten dan niet-drinkers en zware drinkers.RisicoreductieOp basis van de resultaten van 16 studies vonden zij bij een wijnconsumptie die overeenkomt met 21 gram alcohol per dag (= 2 glazen) een maximale risicoreductie op hart- en vaatziekten van 31%. Bij bier vonden zij op basis van 13 studies bij consumptie van 43 gram alcohol per dag (= 4 glazen) een maximale risicoreductie van 42%. Over de consumptie van gedestilleerde drank konden de onderzoekers op basis van de beschikbare gegevens geen conclusies trekken omdat de hoeveelheid beschikbare date te beperkt was.Alcohol of polyfenolenOf het gevonden effect primair is toe te schrijven aan de alcohol die zowel in wijn als in bier zit, dan wel aan de zogenaamde polyfenolen die zowel in wijn als in bier zitten, is op basis van deze analyse niet vast te stellen.DrinkpatroonIn de studie is gecorrigeerd voor vrijwel alle bekende verstorende variabelen. Helaas was het op basis van de beschikbare data niet mogelijk om in deze analyse onderscheid te maken tussen verschillende ‘drinkpatronen’ (bijvoorbeeld drinkfrequentie, piekdrinken, et cetera).Reactie van PINT:Voorzichtig is geboden bij het interpreteren van dit soort nieuwsberichten. Opvallend is dat in het artikel wordt gesproken over 43 gram alcohol per dag (= 4 glazen bier), terwijl matige alcoholconsumptie in Nederland is gedefinieerd als 20 gram alcohol voor mannen (richtlijnen gezonde voeding 2006, Gezondheidsraad), dat ongeveer overeenkomt met 2 standaardglazen pils per dag. Verder wordt in het onderzoek geen onderscheid gemaakt naar mannen en vrouwen, terwijl algemeen erkend is dat alcohol een grotere invloed heeft op vrouwen. De richtlijn voor vrouwen is dan ook lager dan die voor mannen: 10 gram alcohol per dag (gelijk aan 1 standaardglas pils). Tevens wordt niet gerept over de effecten bij verschillende leeftijdscategorieën. De Gezondheidsraad zag pas een effect bij oudere mannen en vrouwen (postmenopauzaal), terwijl alcoholconsumptie voor jongeren tot 18 jaar in zijn geheel wordt ontraden. Over de leeftijdscategorie 18 tot en met (ongeveer) 40 jaar lopen de meningen uiteen wat betreft de gezondheidseffecten.De conclusie is dat (nogmaals) is aangetoond dat zowel matige wijn- als bierconsumptie het risico op hart- en vaakziekten reduceren. Dit is ook logisch, want zowel wijn als bier bevatten alcohol en polyfenolen en die hebben bij (matige) consumptie een gunstig effect op hart- en vaatziekten. Verder creëert dit artikel juist meer onduidelijkheid wat betreft matige bierconsumptie, de verschillen tussen mannen en vrouwen en de verschillen in leeftijdscategorieën.     Geplaatst door: Nico Lammers

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email