PINT APP Downloaden 
app store APP Store / play store Play Store
Top
 

Informatie

Wat een brouwer moet vermelden op het etiket is geregeld via Europese wetgeving in de Europese etiketteringsverordening (1169/2011).

Bij het etiketteren van levensmiddelen wordt uitgegaan van de volgende principes:

De aanduiding en alle voorgeschreven vermeldingen moeten duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar op het etiket of op de verpakking worden aangebracht.

Met uitzondering van de vermelding van de productiepartij moet de verplichte informatie in ieder geval in de Nederlandse taal worden vermeld.

Aanduidingen, vermeldingen en voorstellingen die onjuist, onvolledig of misleidend zijn, zijn verboden.

Op basis van de Europese etiketteringsverordening moet de verpakking van bier in ieder geval voorzien zijn de volgende informatie:

  • De warenwettelijke benaming of een omschrijving van het product.
  • Een lijst van ingrediënten (nog niet verplicht bij bier >1,2% alc., maar de leden van Nederlandse Brouwers vermelden de ingrediënten doorgaans wel om de consument zo goed mogelijk te informeren).
  • De netto-hoeveelheid.
  • De datum van minimale houdbaarheid.
  • De gegevens van de producent, verpakker of verkoper.
  • De productiepartij.
  • Het alcoholgehalte.
  • Voedingswaarde (nog niet verplicht bij bier > 1,2% alc.).

Aanvullend is het wettelijk verplicht, dat de aanduiding, de netto-hoeveelheid, de datum van minimale houdbaarheid en het alcoholgehalte in hetzelfde gezichtsveld op de verpakking of op het etiket moeten worden aangebracht.

PINT vindt het daarnaast van belang dat naast de gegevens van de producent (een postadres is voldoende volgens de verordening) ook wordt vermeldt waar, door wie en voor wie het bier is gebrouwen.

Naast een houdbaarheidsdatum vinden wij het ook belangrijk dat de consument kan zien wanneer het bier gebrouwen is. Het louter vermelden van de productiepartij (vaak gecodeerd) is niet voldoende.

Verder zijn er een aantal vermeldingen die wij als Bierconsumentenvereniging zouden toejuichen, maar waarvan we ook beseffen dat deze door ruimtegebrek op het etiket niet altijd mogelijk zijn. Het verdient aanbeveling om, als deze informatie op het etiket niet mogelijk is, te verwijzen naar de website, zodat een consument de informatie wel kan achterhalen.

 

Wijze van vergisting

De vergisting in bier kan plaatsvinden op 3 manieren: hoge gisting (bovengisting), lage gisting (ondergisting) en spontane gisting. Omdat de wijze van vergisting invloed heeft op de smaak van het bier en medebepalend is voor de biersoort is vermelding hiervan waardevolle informatie voor de consument.

 

EBU en IBC

De EBU (European Bitterness Unit) is een maataanduiding voor de bitterheid van bier. Eén EBU is gelijk aan 1 milligram iso-alfazuur per liter bier. De bitterheid van bier is vooral afhankelijk van de hoeveelheid alfazuren in de gebruikte hop. Daarnaast kunnen ook de looizuren van de mout en kruiden een invloed hebben op de bitterheid.

De EBC-kleurschaal is een schaal voor het bepalen van de kleur van bier, zoals deze is vastgesteld door European Brewing Convention die is gevestigd in Leiden/Zoetermeer.

PINT is een voorstander van het opnemen van de EBU- en EBC-waarden op het bieretiket. Deze waarden zijn objectiever dan beschrijvingen van de smaak en kleur op het etiket.

 

Bewaar- en schenkadvies

Omdat bier een hoogwaardig natuurproduct is, adviseert PINT om op een bieretiket een adequaat bewaar- en schenkadvies op te nemen. Dit gaat verder dan de vermelding “koel en donker bewaren”. Hierbij kan ook worden gedacht aan het rechtop bewaren bij de juiste temperaturen en een advies omtrent de schenkwijze en het aanbevolen glastype.

Geen reacties

Het reactieformulier is op dit moment gesloten.