Bokbier op een rij

Bock of Bokbier?

Bokbier is hét Nederlandse seizoensbier bij uitstek. Vrijwel alle brouwerijen hebben wel een bokbier in hun assortiment, het is het meest gedronken Nederlandse seizoensbier en bovendien draait het grootste bierfestival in Nederland, het PINT Bokbierfestival, al sinds 1978 om dit biertype. Alle reden dus om stil te staan bij dit bier.

WAT IS BOKBIER?

Bokbier is een seizoenbier dat in de periode oktober-februari verkrijgbaar is, alhoewel de piek van het seizoen in oktober en november ligt. Volgens onderlinge afspraken wordt het bokbier door de acht brouwers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Brouwers begin oktober op de markt gebracht. In 2005 werd die datum tijdelijk verschoven naar 21 september. Maar vanaf 2009 wordt het bokbier weer verkocht vanaf de eerste maandag van oktober. Aangezien lang niet alle brouwerijen zijn aangesloten bij de Nederlandse Brouwers, gaan andere brouwerijen soms tegen deze regel in en komen dan net iets eerder op de markt. PINT is een voorstander van een transparante en eenduidige opening van het bockbierseizoen, waar alle partijen in de bierwereld zich aan houden.

Was bokbier tot 1982 een lage gistingsbier van rond de 6,5% alcohol, robijnrood van kleur en met een moutige en wat caramelachtige smaak, vandaag de dag is feitelijk alles mogelijk. De enige eis die in de Bierverordening aan bokbier wordt gesteld is dat het een stamwortgehalte van minimaal 15,5 Plato. PINT heeft daarom een genuanceerde bokbierdefinitie opgesteld in 2005. Tegenwoordig zijn er ook zwaardere bokbieren en experimenteren verschillende brouwers met de grondstoffen. Er zijn zelfs verschillende bokbieren die lichter van kleur zijn dan de voorheen verplichte 40 EBC.

Het Nederlandse bokbier wordt waarschijnlijk al sinds 139 jaar, vanaf 1868, gebrouwen. Bokbier bereikte ons land via Duitsland als ondergistend bier in het midden van de negentiende eeuw. Eerst werden de ondergistende ‘Beierse’ bieren alleen geïmporteerd.

De invoering van de nieuwe accijnswetgeving in 1867 was doorslaggevend voor het winstgevend brouwen van deze Duitse biertypen door Nederlandse brouwerijen. Nieuwe, moderne brouwerijen ontstonden en daarmee de begon tevens de schaalvergroting.  Amstel Bockbier werd al in 1883 als eerste bekroond. Bokbier had een lagertijd van wel vier maanden, daarom was februari zeer lang de traditionele bokbiermaand. De introductie van het bokbier verschoof rond 1920 naar december en valt sinds 2009 op begin oktober nadat de introductie enkele jaren al rond 21 september was.

In het midden van de negentiende eeuw was er in ons land sprake van een aanzienlijke import van Duitse bieren. De traditionele bovengistende Nederlandse bieren werden vooral door het ondergistende Beierse bier beconcurreerd maar ook het bovengistende Belgische en het duurdere zware Engelse bier vond aftrek. Voor de productie van het in de smaak vallende Beiers bier in ons land was een belangrijke verandering nodig van de brouwerij-installatie. Daarvoor was veel bedrijfskapitaal nodig. Er bestond bovendien een grote belemmering in de vorm van de accijnswet van 1822. Ondanks deze belemmeringen vond het brouwen volgens de Beierse methode toch ingang in ons land. Een aantal gunstige factoren maakte dat mogelijk.

(het volledige artikel kunt u lezen in PINT Nieuws 151 en 152)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email