04 - 2014_News.jpg

Belasting en bier

Nederlandse bierbrouwers en horecaondernemers klagen steen en been over de accijnsverhogingen in Nederland (+10% in 2013 en nog eens +14% in 2014). Dit zou leiden tot massaal biertoerisme naar de ons omringende landen, België en Duitsland en dientengevolge banenverlies bij brouwerijen en toeleveranciers. Is dit een terechte claim? Of is er meer aan de hand? Voor het antwoord op deze vragen moeten we kijken naar wat wij nu eigenlijk betalen aan belasting over ons biertje.

ACCIJNZEN

Het extractgehalte van bier bepaalt hoeveel accijns de bierbrouwer moet betalen. Dit extractgehalte wordt uitgedrukt in percenten Plato. Onderstaande tabel geeft de accijnzen weer voor een bier van 12 graden Plato, wat ongeveer vergelijkbaar is met een pilsener.

Land                                                                Accijns per hlPer glas (0,2cl)
Nederland35,900,07
Frankrijk34,320,07
België20,530,04
Duitsland 9,440,02

Met € 0,07 per glas bier zijn de bieraccijnzen in Nederland hoog ten opzichte van de ons omringende landen. In België betaal je bijvoorbeeld € 0,03 minder per glas en in Duitsland  € 0,05 minder. De accijns op bier ligt in Frankrijk – ook na de verhoging dit jaar met 160% – nog net onder het Nederlandse niveau. Maar het kan nog veel erger. In de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zijn de bieraccijnzen veel hoger. Zo betaal je in Noorwegen bijna € 0,55 per glas bier en in Londen moet je rekenen met € 0,24 per glas bier

OMZETBELASTING

De grootste fiscale druk komt echter niet van de accijns op bier, maar van de omzetbelasting die er over wordt geheven. De omzetbelasting is een indirecte belasting die wordt geheven over de toegevoegde waarde.

LandBTW %Per glas (0,2cl)
Nederland21,0%€ 0,38
Frankrijk19,6%€ 0,36
België21,0%€ 0,38
Duitsland19,0%€ 0,35

Hoeveel omzetbelasting je betaalt over een biertje is dus afhankelijk van de prijs die je betaalt. In Nederland betaalde je in 2012 gemiddeld € 2,20 voor een tapbiertje (pils). Hierin zit dus € 0,38 omzetbelasting in begrepen. Als deze prijs ook zou worden berekend in de ons omringende landen, zou dit een verschil van € 0,02 met Frankrijk en € 0,03 met Duitsland opleveren. Maar exacte gegevens over verkoopprijzen zijn niet beschikbaar. Wat we wel weten is dat de prijzen van bier In België en Duitsland lager liggen.

NEDERLAND

De Nederlandse overheid is de afgelopen jaren zeer enthousiast geweest met het verhogen van de belasting op bier: de omzetbelasting ging in 2012 met 2% omhoog naar 21%, en de accijnzen op bier werden in 2013 met 10% verhoogd. In 2014 staat een nieuwe verhoging van de bieraccijnzen op stapel, met 14% ditmaal.

FRANKRIJK

Na de draconische accijnsverhoging met 160% van begin dit jaar ligt het niveau van de accijns op bier ongeveer in Frankrijk op dat van Nederland. Met 19,6% is de omzetbelasting wel iets lager dan in Nederland. Omdat de accijnsverhoging niet gold voor wijn, is het vooral het verschil in fiscale behandeling tussen bier en wijn dat de aandacht trekt. Dit geldt met name voor de Belgische brouwers die in Frankrijk een belangrijk exportland hebben. Voor de Nederlandse brouwers geldt dit veel minder.

BELGIË

De accijns op bier ligt in België fors lager dan in Nederland. Per glas bier scheelt dit al gauw € 0,03 in vergelijking met Nederland. De omzetbelasting is met 21% hetzelfde als in Nederland. Jarenlang liet de Belgische overheid de accijns op bier ongemoeid, maar in juli 2013 werd bekend dat voor het eerst in zeventien jaar de accijnzen op bier zullen worden verhoogd met 8% (ter vergelijk: dat is ongeveer € 0,005 per glas bier). Het verschil in accijnstarieven is echter niet de enige reden dat bier in België goedkoper is dan in Nederland. Dit is vooral een erfenis van de prijsregulering na de Tweede Wereldoorlog die pas in 1992 werd afgeschaft.

DUITSLAND

De belasting op bier in Duitsland behoort bij de laagste van Europa. Voor de accijns op bier scheelt dit al gauw € 0,05 per glas in vergelijking met Nederland en ook de omzetbelasting is 2% lager dan in Nederland. Door de sterke Duitse economie en het belang van de biersector is er minder opwaartse druk in de belasting op bier.

CONCLUSIE

Per glas bier van € 2,20 betalen we in Nederland aan de tap ongeveer € 0,45 aan belasting: € 0,38 aan omzetbelasting en € 0,07 aan accijnzen  In Frankrijk, België en Duitsland ligt dit niveau respectievelijk met € 0,02, € 0,03 en € 0,08 lager (bij een gelijke verkoopprijs). Het is aan de consument om te bepalen of een prijsverschil van € 0,02 tot € 0,08 aanleiding is om zijn of haar bier over de grens te kopen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email